[JPN] Cotton Kitsunezuka Jutsu 狐塚遁 (Ristorante Sukeroku リストランテ助六) – Hero できるもんっ Brave